daniellevanderwaard

studio voor tentoonstellingsontwerp, interieurontwerp en ruimtelijke communicatie

Koninklijke IHC
Hollandse maritieme Hightech

Overzicht van het tentoonstellingsontwerp Koninklijke IHC

Opdracht: concept- en tentoonstellingsontwerp 3d2d.
Opdrachtgever: Maritiem Museum Rotterdam & Koninklijke IHC.
Omvang: 200M2.
Soort: tijdelijke presentatie, bedrijfsexperience.
Realisatie: 2014.

Koninklijke IHC. Hollandse maritieme Hightech

In zeventig jaar tijd groeiden diverse kleinere werven uit tot de toonaangevende werf van Koninklijke IHC die het nu is. Om dit jubileum middels een tentoonstelling te vieren benaderde Koninklijke IHC het Maritiem Museum. De tentoonstelling laat zien hoe het vak van scheepsbouwers zich de afgelopen decennia ontwikkelde. Wij hebben deze tentoonstelling mogen ontwerpen.
In deze tentoonstelling staat het innovatieve karakter van het bedrijf centraal. Door innovaties heeft het bedrijf een grote technische voorsprong weten op te bouwen en is vandaag de dag in drie sectoren wereldmarktleider; bagger, offshore en diepzee mijnbouw. De tentoonstelling Hollandse maritieme hightech die samen met IHC Merwede tot stand is gekomen neemt de bezoeker mee in de wereld van de technische maritieme innovatie.

Ontwerp

De tentoonstelling start met een film als introductie en is georganiseerd rondom centraal in de ruimte geplaatste ‘drivers’. Een ‘driver’ is een door Koninklijke IHC gesignaleerde belangrijke maatschappelijke ontwikkeling: bevolkingsgroei, toenemende wereldhandel, stijgende energieconsumptie en de groeiende vraag naar mineralen. In de tentoonstelling draait het in totaal om 4 ‘drivers’. Ontwikkelingen, geïllustreerd met Infographics, zijn vertaald naar een opgave. Op de wanden rondom de ‘drivers’ wordt, met Infographics, foto’s, filmmateriaal en gedetailleerde moderne scheepsmodellen, de innovatieve en onmisbare rol en bijdrage van IHC in het vinden van een antwoord op deze opgaven duidelijk. De bezoeker krijgt een beeld van de nieuwste technologie op en onder water en ervaart dat er specialistisch maatwerk nodig is dat aan hoge eisen moet voldoen. Kortom Hollandse maritieme Hightech.

Bezoek

De tentoonstelling Koninklijke IHC. Hollandse maritieme Hightech is te zien van zaterdag 21 juni t/m 23 november 2014 in het Maritiem Museum in Rotterdam.

Met dank aan:
Bouw: Interne werkplaats MMR. Print: TARS Visuele Presentatie. Foto’s tentoonstelling: Caren Huygelen.

Koninklijke IHC. Vergroting waterwegen
De driver ‘vergroting waterwegen’ in de tentoonstelling Koninklijke IHC.

de driver meer mineralen nodig
De driver ‘meer mineralen nodig’ in de tentoonstelling Koninklijke IHC.

de driver grotere vraag naar energiebronnen
De driver ‘grotere vraag naar energiebronnen’.

Infographic toont de herkomst en ontwikkeling van de Koninklijke IHC
Infographic toont de wortels van Koninklijke IHC.